Home

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zaproszenie na wykład

KONFERECJA "W STULECIE NIEPODLEGŁEJ"

16 marca 2018 r. na Wydziale Filologiczno - Historycznym odbyła się konferencja naukowa dotycząca niepodległości Rzeczypospolitej.

Targi Eudkacyjne w Opocznie

Więcej…

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

16 marca (piątek) serdecznie zapraszamy na konferencję popularnonaukową poświęconą 100-leciu odzyskania Niepodległości. Początek godzina 10.00, budynek B Filii UJK.

Zaproszenie na konferencję

KONKURS DOTYCZĄCY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przeznaczonego dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dra hab. Jacka Semaniaka.

Szczegóły poniżej:

Więcej…

ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego na spotkanie informacyjne dot. wyjazdów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+. Spotkanie odbędzie się 13 marca 2018 r. o godz. 13.00 w sali 14, budynek B. Prowadzącym będzie Koordynator Wydziałowy Erasmus+ - mgr Iwona Puścian.

Erasmus+

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

Zaproszenie na badanie wzroku

INFORMACJA

Informujemy, że osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pracownicy, emeryci, renciści) powinny złożyć OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2017 ROK w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 roku. Uprawnieni, którzy nie złożą oświadczenia w wymaganym terminie traktowani będą jak osoby zakwalifikowane do najwyższego progu dochodowego.
Przypominamy również o składaniu wniosków dot. dofinansowania do wypoczynku.
Formularze w/w wniosków są dostępne na stronie internetowej Filii UJK w zakładce: INFORMACJE SOCJALNE.

TARGI EDUKACYJNE W OPOCZNIE

22 lutego 2018 roku odbyły się Akademickie Targi Edukacyjne w Opocznie. Miejscem wydarzenia była Hala Sportowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Stoisko Filii UJK cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Targi Eudkacyjne w Opocznie

Więcej…

CZAS NA OCENĘ!

Zapraszamy do wypełniania elektronicznych ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i nauczycieli akademickich oraz obsługę administracyjną w różnych jednostkach Uniwersytetu. Do anonimowej oceny zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych. Zakres ocen obejmuje kończący się semestr zimowy, a w przypadku oceny obsługi administracyjnej również semestr letni poprzedniego roku akademickiego.

Najważniejsze informacje o ankietyzacji:
Termin ankietyzacji: 10 lutego – 10 marca 2018 r.
Udział w ankietyzacji: anonimowy, poprzez Wirtualną Uczelnię
Czas wypełniania ankiet: kilkanaście minut

Celem ankietyzacji jest zapoznanie się z Waszą opinią na temat wybranych aspektów procesu kształcenia i w ślad za tym – doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni. Liczymy na Wasz aktywny udział w badaniu oraz wskazówki, które pomogą nam poprawić i dostosować jakość kształcenia do Waszych potrzeb i oczekiwań.

czas na ocenę

JAKOŚĆ - BUDUJMY JĄ RAZEM

konkurs

Regulamin konkursu - ZOBACZ

Strona 1 z 20

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony