Home

Konferencja naukowa pt. „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!”. Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym.

Jej organizatorami byli: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Celem konferencji było przedstawienie najnowszego stanu badań nad powojenną konspiracją antykomunistyczną w Polsce i na Ziemi Łódzkiej, przybliżenie losów żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz popularyzowanie tematyki „Żołnierzy Wyklętych”. Inicjatorem i organizatorem sesji był dr Dariusz Rogut, który poprowadził jej pierwszą część. Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością Jego Eminencja ksiądz arcybiskup prof. Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki. W konferencji wzięli udział m.in.: Waldemar Wyczachowski - Starosta Bełchatowski; Mariola Czechowska - Prezydent Miasta Bełchatowa, Elżbieta Naturalna - przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie, prof. UJK dr. hab. Marek Dutkiewicz - dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego UJK, dyrektor Maciej Kwapisz – z ramienia PGE GiEK SA O/Elektrownia, dr hab. Jacek Bonarek – dyrektor IHiSM UJK, uczniowie bełchatowskich szkół średnich oraz zaproszeni goście. Zdjęcia: Paweł Wasiak, Muzeum Regionalne w Bełchatowie.

Przemawia Jego Eminencja ksiądz arcybiskup prof. Marek Jędraszewski, dr Dariusz Rogut Przemawia Mariola Czechowska - Prezydent Miasta Bełchatowa, Dariusz Rogut Od lewej: dr hab. Marek Dutkiewicz, Waldemar Wyczachowski - Starosta Bełchatowski, Elżbieta Naturalna - przewodniczącą Rady Miejskiej w Bełchatowie 

Więcej…

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY MARCEPANOWE

wo jaworski m

Studenci Wydziału Filologiczno-Historycznego!

Przypominamy, że do 10 lipca br. poprzez Wirtualną Uczelnię można wypełniać ankiety oceniające zajęcia dydaktyczne, nauczycieli akademickich i obsługę administracyjną. Wśród studentów, którzy wezmą udział w badaniach ankietowych rozlosowane zostaną nagrody. Losowanie odbędzie się w październiku. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zgłoszenie się do Kierownika Dziekanatu pokój 23 lub do Sekretariatu Wydziału pok. 29 z potwierdzeniem wypełnienia ankiet (zrzut ekranu z widocznym imieniem i nazwiskiem) do dnia 10 października 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Języka Rosyjskiego

W dniu 7 czerwca br. członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Polska – Wschód” działającego w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim przy Studium Języków Obcych wzięli udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego. Organizatorem wyjazdu była dr Joanna Harazińska, która jest opiekunem SKN „Polska-Wschód” oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy „Polska-Wschód”. Uroczystości i imprezy odbywały się w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury (RONiK) przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Młodzież z Piotrkowa miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o języku rosyjskim oraz o narodowym wieszczu Rosji- Aleksandrze Puszkinie. Ciekawym akcentem cyklu imprez były wystepy najlepszych recytatorów- laureatów konkursu poezji Puszkina („Puszkiniana”). Licealiści z Rosji wykonywali rosyjskie pieśni. Przedstawiono również prezentację o słynnym szlaku turystycznym Rosji- „Złotym Pierścieniu”. Ogromne zainteresowanie delegacji z Piotrkowa Trybunalskiego wywołała lekcja języka rosyjskiego, gdzie rosyjskiemu wykładowcy zadawano dużo ciekawych pytań na temat współczesnego języka rosyjskiego. Studentów szczególnie zainteresował rosyjski slang młodzieżowy i otrzymali sporo informacji z tego zakresu. Uczestnicy wyprawy do RONiK-u z przyjemnością obejrzeli filmy w wersji rosyjskiej, zarówno te dla dorosłej publiczności, jak i znane i lubiane rosyjskie kreskówki. Należy sądzić, że udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego przyczynił się do pogłębienia wiedzy o Rosji oraz doskonalenia umiejętności z zakresu języka rosyjskiego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci nie ponieśli kosztów przejazdu do Warszawy, dzięki pozyskaniu życzliwych sponsorów.

wo jaworski m

Więcej…

Oceń wykładowców i zajęcia

Rusza kolejna edycja ankietyzacji, w której oceniani będą nauczyciele akademiccy i zajęcia dydaktyczne. Zapraszamy Studentów, Doktorantów i Słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w badaniu. Ankiety dostępne są po zalogowaniu się w Wirtualnej Uczelni w terminie od 10 czerwca do 10 lipca. Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu, mającym na celu doskonalenie jakości kształcenia w naszej Uczelni.

wo jaworski m

Wystawa

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na wystawę „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)”, organizowaną przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. - ZOBACZ

wo jaworski m

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na wykład:

wo jaworski m

KONFERENCJA NAUKOWA

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!”. Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym.
Konferencja odbędzie się 20 maja w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Stanowi kontynuację sesji zorganizowanej w czerwcu 2015 r. - ZOBACZ

Konferencja BN

 

"Wioska Wikinga" - III historyczny festyn rodzinny

wo jaworski m

 

 

"Wioska Wikinga" - turniej łucznictwa tradycyjnego

wo jaworski m

 

Strona 15 z 20

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony