HomeNauka i badaniaNajnowsze książki pracowników

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2014

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Pelagia Bojko Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014

Ewa Gawłowska-Stępień

Ważne prawa pacjenta

WYDAWNICTWO M.M.

2014

Ivan Monolatii Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни

Halycko-Ukrajinska Nakaldnia im. Jakova Orensteina

2014

Bogusław Mucha Leksykon artystów polskich w Cesarstwie Rosyjskim

ASTRA, Łódź

2014

Danuta Mucha Creative Writing (Twórcze pisanie)

ASTRA, Łódź

2014

Edward Nalepa Oddani partii Lenina i Stalina. Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943-1968

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014

Agnieszka Skolasińska Oczami naiwności. Losy mitów wolnościowych w polskiej popkulturze po 1989 roku

Wydawnictwo Jasne

2014

Maciej Szargot Reporterskie i pisarskie drogi Józefa Bogdana Dziekońskiego

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014

 

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2013

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Ivan Monolatii Viritus Unitis? Dylematy (współ)istnienia narodów Galicji Habsburskiej

Lileâ-NV

2013

Zdzisława Mokranowska Fakty - Historie - Metafory. O twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2013

Lidia Pacan-Bonarek, Maria Obrusznik-Partyka, Tomasz Matuszak "A może byśmy tak..." porozmawiali o Tuwimie

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

2013

Paulina Depczyńska

Kształcenie polityczne w Niemczech

Aspra JR

2012

Dariusz Rogut „Orła WRONa nie pokona!". Historia NSZZ „Solidarność” w rejonie bełchatowskim w relacjach uczestników wydarzeń (1980-1990)

Atena

2013

Katarzyna Szmigiero "To Be That Selfwhich One TrulyIs" Search for Identity in Woman's Madness Narratives

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2013

 

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2012

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Mucha Danuta Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży

Wydawnictwo ASTRA

2012

Mucha Bogusław Dawny Piotrków Trybunalski

Wydawnictwo ASTRA

2012

Piotrowski Wojciech Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej 1700-1900

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Szubtarska Beata Z wizytą u cesarza. Opowieść dyplomatyczna Zofii Romer

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Szargot Barbara Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa "Listy" 

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Zalewski Jerzy Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane problemy 

Instytut Józefa Piłsudskiego

2012 

Kobus Andrzej My i Oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2012

Szargot Maciej Józef Bogdan Dziekoński. Reportaże 

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Bojda Wioletta Stanęła naga... Powieść nieskończona 

Krytyka Polityczna

2012

Monolatii Ivan Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1918 

Wydawnictwo „Barwa i Broń”

2012

Ludwicki Konrad W kręgu kultury i literatury wieku XX

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Monolatii Ivan

 

Inši svoi. Politična učast’ etničnih aktoriv pizn’ogabcburz’kih Galičini i Bukovini

Wydawnictwo Lileâ-NV

2012

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony