Home

Katalog przemiotów wybieralnych

 

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego ogłasza katalog przedmiotów wybieralnych poza planem studiów dla studentów pierwszego i drugiego stopnia. Zgodnie z Regulaminem Studiów oraz Zarządzeniem Rektora nr 71/2013 student ma prawo do wyboru zajęć poza planem studiów, za które może dodatkowo otrzymać nie więcej niż 30 punktów ECTS:

  • przedmioty wydziałowe dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego,
  • przedmioty ogólnouczelniane dla studentów wszystkich wydziałów.

Termin zapisów od 20 do 28 lutego 2014 r.
Zgłoszenie przedmiotu do wyboru poza planem studiów należy złożyć do Dziekanatu WFH, pokój 24 – budynek dydaktyczny B.

Katalog zajęć wybieralnych poza planem studiów - POBIERZ
Harmonogram zajęć z katalogu przedmiotów wybieralnych - POBIERZ
Zgłoszenie - POBIERZ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony