HomeWspółpraca środowiskowaWykłady otwarte

Spacery w ramach trybunalskich spotkań z 800-leciem Piotrkowa
Organizatorzy:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim

w

14 I 2017, godz. 12.00
Piotrków w legendach

4 II 2017, godz. 14.00
Piotrków w okresie rozbicia dzielnicowego

4 III 2017, godz. 14.00
Piotrków ostatnich Piastów

1 IV 2017, godz. 15.00
Piotrków Andegawenów i Jagiellonów

6 V 2017, godz. 15.00
Piotrków sejmowy

3 VI 2017, godz. 15.00
Trybunał Koronny

1 VII 2017, godz. 15.00
Piotrków w trzech Zaborach

5 VIII 2017, godz. 15.00
Piotrkowianie w powstaniach

2 IX 2017, godz. 15.00
Piotrków doby rewolucji przemysłowej

7 X 2017, godz. 15.00
Piotrków międzywojenny

4 XI 2017, godz. 14.00
Piotrków w okresie II wojny światowej

2 XII 2017, godz. 12.00
Piotrków na tle PRL

Początek spacerów – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Zamurowa 11

 

 

 

 

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony