Home

KONFERENCJA NAUKOWA PT. "W 100-LECIE BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ. MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI - DROGA DO NIEPODLEGŁEJ"

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie byli organizatorami 27-28 X br. ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski - Droga do Niepodległej”. Honorowy patronat nad konferencją, która odbyła się w Bełchatowie w Rezydencji Dwór Polski, objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Od lewej: dr hab. Marek Sioma (UMSC), dr Dariusz Fabisz (UZ), dr hab. Przemysław Waingertner (UŁ), prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)

 

Celem konferencji było przedstawienie problematyki dotyczącej powstania Legionów Polskich, największej bitwy legionów podczas I wojny św. pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916 r.), upowszechnianie, a także popularyzowanie historii II Rzeczypospolitej oraz tradycji oręża polskiego. Jak stwierdził jej inicjator i współorganizator dr Dariusz Rogut: „Dotychczas jest to jedyna sesja naukowa w Polsce odnosząca się do bitwy, która miała wpływ na sprawę polską w czasie I wojny św.”. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Waldemar Wyczachowski – starosta powiatu bełchatowskiego, Dorota Pędziwiatr - przewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowskiego, Marcin Baranowski – wicestarosta powiatu opoczyńskiego, ks. Marek Izdebski - biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, dr hab. Wojciech Baran – Kozłowski – prodziekan WFH UJK Piotrków Trybunalski, dr Paweł Pietrzyk dyrektor z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Eliza Dzwonkiewicz - wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jolanta Chełmińska – doradca marszałka województwa łódzkiego, hm. Natalia Patorska-Grzelewska - komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, nauczyciele, młodzież bełchatowskich szkół średnich. Listy intencyjne odczytano w imieniu Elżbiety Rafalskiej - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Szefa UDSKiOR oraz Alicji Kaczorowskiej  - poseł na Sejm RP.
Zdjęcia Joanna Osińska, Paweł Wąs, Przemysław Rogut

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony