Home

KONKURS DOTYCZĄCY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, przeznaczonego dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora – prof. dra hab. Jacka Semaniaka.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 13/2018

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się Regulamin Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 obowiązuje w  roku akademickim 2017/2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie - POBIERZ

Regulamin - POBIERZ

Załącznik nr 1 - POBIERZ

Załącznik nr 2 - POBIERZ

Załącznik nr 3 - POBIERZ

Załącznik nr 4 - POBIERZ

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony