HomeDla studentaAkademickie biuro karier

Akademickie Biuro Karier "SYNERGIA"


OPIEKUN: dr Maria Szymańska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
telefon: (44)7327400, wew. 8219
miejsce: DS. "OLIMP", pok. 9b
członkinie biura:
Agata Rybak
Karolina Szczur
Aleksandra Wojtkiewicz
Małgorzata Wójcik
 
dyżury:
poniedziałek nieczynne
wtorek 13.30 - 15.00
środa 13.30 - 15.00
czwartek 13.30 - 15.00
piątek nieczynne
Akademickie Biuro Karier "Synergia" wita studentów w Nowym Roku Akademickim i zaprasza do współpracy.

Losy absolwentów

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,
Zanim staniesz się Absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraź zgodę na udział w badaniu losów absolwentów. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.
Badanie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o tym, co sądzicie o warunkach studiów, programach nauczania, jakości i przydatności studiów w uzyskaniu zatrudnienia. Monitorowanie Waszych karier pozwoli na dostosowywanie oferty Uniwersytetu do wymogów rynku pracy.
Cel monitorowania
Celem monitorowania jest uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów UJK na ryku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia oraz poznanie opinii na temat przydatności wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w procesie kształcenia, z punktu widzenia potrzeb i wymagań stawianych przez współczesny rynek pracy. Wyniki ankiet pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną Uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Adresaci badania
Monitorowanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury Uniwersytetu, począwszy od roku 2011/2012. Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
Metodyka zbierania danych
Badanie prowadzone jest metodę panelową, dzięki której istnieje możliwość uchwycenia dynamiki zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów.
Respondenci testowani są trzykrotnie:
  1. 1.po sześciu miesiącach od daty złożenia egzaminu dyplomowego,
  2. 2.po trzech latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego,
  3. 3.po pięciu latach od daty złożenia egzaminu dyplomowego.
 
Badanie realizowane jest za pośrednictwem platformy internetowej.
Narzędzie badawcze
Narzędzie badania stanowi kwestionariusz ankiety zamieszczony jako podstrona na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier - link do ankiety absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji na Uniwersytecie.
Pytania w kwestionariuszu pogrupowane są w obszary tematyczne, pomagające bliżej poznać związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów
Wykorzystanie danych
Udzielane odpowiedzi mają charakter poufny - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyniki prezentowane są wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym
 
Realizacja badania
Procedurę badawczą poprzedza zebranie - przed złożeniem egzaminu dyplomowego - Oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w badaniu i przetwarzanie danych osobowych. Na ich podstawie zostają wprowadzane do systemu Uczelnia.XP stosowne informacje - o wyrażeniu zgody lub braku zgody na udział w badaniu. Po złożeniu egzaminu dyplomowego następuje aktualizacja statusu studentów. W oparciu o wygenerowane adresy e-mailowe, wysłane są drogą elektroniczną w stosownych terminach (po 6 miesiącach, trzech i pięciu latach od ukończenia studiów) personalizowane linki do formularza ankiety, z prośbą o jej wypełnienie.
 
Podstawa prawna
1.Regulacje zewnętrzne:
a.   art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.)
b.   art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.)
c.   § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 ze zm.)
2.Regulacje wewnętrzne:
a.   § 3 ust. 2 pkt.5 oraz § 4 ust. 1 pkt.1  Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
b.   Zarządzenie Rektora nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ze zm.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony