HomeDla studentaOrganizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

 
Rok akademicki 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.

  • Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
  • Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.
  • Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2017 roku.

 


ROK AKADEMICKI 2016/2017

Zajęcia integracyjne dla studentów I roku 

 30.09.2016
 SEMESTR ZIMOWY 01.10.2016 – 19.02.2017
zajęcia dydaktyczne     03.10.2016 – 22.12.2016

ferie zimowe        

23.12.2016 – 01.01.2017
zajęcia dydaktyczne c.d.  02.01.2017 – 26.01.2017
zimowa sesja egzaminacyjna    27.01.2017 – 07.02.2017
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 27.01.2017
przerwa międzysemestralna  08.02.2017 – 12.02.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 13.02.2017 – 19.02.2017
dni wolne od zajęć dydaktycznych -
 SEMESTR LETNI   20.02.2017 – 30.09.2017
zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017
wakacje wiosenne 13.04.2017 – 18.04.2017
zajęcia dydaktyczne c.d. 19.04.2017 – 13.06.2017
dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.05.2017, 16.06.2017
letnia sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 19.06.2017
wakacje letnie 01.07.2017 – 15.09.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 18.09.2017 – 26.09.2017
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 27.09.2017 – 29.09.2017Źródło: Zarządzenie Nr 11/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony