HomeO wydzialeHistoria

Wydział Filologiczno-Historyczny jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych działającej w Piotrkowie Trybunalskim Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Uczelnia ta jest instytucją państwową, oferującą bezpłatne kształcenia na szczeblu licencjackim i magisterskim. Sam Wydział Filologiczno-Historyczny funkcjonuje od 2000 roku. Jego siedziba mieści się przy ul. Słowackiego 114/116, w budynku B.

Wydział jest uznanym przez środowisko regionu piotrkowskiego ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, realizującym kształcenie i działalność naukową w obszarach: filologia polska, historia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska. Aby podnieść atrakcyjność kształcenia na Wydziale i jednocześnie zwiększyć szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia, w ramach wymienionych wyżej kierunków funkcjonują różnego rodzaju specjalności. Wśród nich można wymienić np.: na filologii polskiej kulturoznawstwo i dziennikarstwo; na historii – archiwistykę, zarządzanie współczesną dokumentacją, europeistykę wschodnią, historię wojskowości czy ochronę zasobu kulturowego; na stosunkach międzynarodowych – dyplomację europejską, dziedzictwo europejskie i narodowe, integrację europejską i politykę regionalną, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, czy eurologistykę. Z kolei filologii angielska oferuje m.in. specjalność filologia angielska z elementami translatoryki i języka biznesu. Szczegółową ofertę kształcenia i sylwetki absolwentów można znaleźć na stronie internetowej Uczelni – www.unipt.pl.

Dla przyszłych studentów istotne jest, do czego przygotują ich studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym. W skrócie można to ująć następująco: kwalifikacje uzyskane w toku studiów powinny pozwolić absolwentowi sprostać wymogom konkurencyjności na rynku pracy i znaleźć zatrudnienie w instytucjach krajowych oraz międzynarodowych o charakterze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym, naukowo-społecznym, a także organach regionalnych ugrupowań integracyjnych, stowarzyszeniach i ruchach społecznych, czy przedsiębiorstwach ukierunkowanych na szeroko rozumiane kontakty z krajami Europy.

Mogą ponadto prowadzić własną działalność gospodarczą zarówno w kraju, jak również za granicą, także przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i środków komunikacji, na przykład Internetu.

Ze względu na szybko zmieniające się rozwiązania prawne, techniczne i technologiczne w sferze zarządzania dokumentacją, absolwenci będą również przygotowani do uzupełniania swej wiedzy specjalistycznej w oparciu o literaturę przedmiotu, czasopiśmiennictwo fachowe oraz specjalistyczne portale naukowe.

Dla przyszłych studentów ważna będzie też informacja, że Wydział stara się zapewnić w trakcie studiów praktyki zawodowe. Mogą one mieć miejsce w szkołach (kierunki nauczycielskie), w archiwum zakładowym i państwowym, w organach samorządu terytorialnego, w strukturach policyjnych i wojskowych.

W tym miejscu warto wspomnieć, że absolwenci Wydziału działają np. jako radni w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego, znaleźli zatrudnienie w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, pracują w archiwach państwowych, zakładowych oraz pokrewnych instytucjach (np. Warszawa, Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki), znaleźć ich można wśród pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w szeregach Policji Państwowej, w Wojsku Polskim. Sprawdzają się jako menadżerowie w firmach handlowych. Naszych absolwentów można też znaleźć wśród pracowników naukowych Wydziału, a także wśród jego pracowników administracyjnych.

Wydział Filologiczno-Historyczny, tak jak cały Uniwersytet, zapewnia swoim studentom szeroką pomoc materialną, tj. stypendia socjalne (maksymalnie 325 zł.), zapomogi losowe (maksymalnie 500 zł.), dofinasowanie opłat za wynajem mieszkań (maksymalnie 240 zł.). Oprócz tego studenci mogą się też ubiegać o stypendia za wyniki w nauce (maksymalnie 650 zł.).

Zamiejscowi studenci Wydziału mogą skorzystać z oferty domów studenckich jakimi dysponuje Filia Uniwersytetu. Do dyspozycji są pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, w cenach od 280-390 zł. W każdym pokoju jest dostęp do Internetu.

Niewątpliwie ważną informacją będzie, że budynek Wydziału przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tu podjazd dla wózków, winda, przystosowane toalety.

W ramach rozwijania zainteresowań studenci mogą działać w studenckich kołach naukowych, których na Wydziale funkcjonuje siedem – np.: SKN Literatów, SKN Historyków „Klio”, SKN Promowania Myślenia Obywatelskiego. Członkowie Kół biorą aktywny udział w działalności naukowej, społecznej i kulturalnej Wydziału. Z kolei dla pragnących wykazać się w działaniach na rzecz społeczności studenckiej otworem stoją drzwi Samorządu Studenckiego.

Na zakończenie warto też wspomnieć o celach jakie przyświecają działalności Wydziału.

Strategicznym celem Wydziału jest prowadzenie badań naukowych obejmujących szeroko rozumiane nauki humanistyczne i nauki społeczno-polityczne, profesjonalne kształcenie studentów, umożliwiające im sprostanie wyzwaniom XXI wieku, w tym funkcjonowanie zawodowe w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji oraz integracji europejskiej.

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony