HomeO wydzialeOrgany kolegialne

RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
KADENCJA 2016-2020

1. Baran-Kozłowski Wojciech, dr hab. prof. UJK
2. Budziński Janusz, dr hab.
3. Bojko Pelagia, dr hab.
4. Bołdyrew Aleksander, dr hab.
5. Bonarek Jacek, dr hab.
6. Bujak-Lechowicz Jolanta, dr hab.
7. Czwenar Irena, dr
8. Dutkiewicz Marek, dr hab. prof. UJK
9. Kaleta Agnieszka, dr hab.
10. Klimas Agnieszka, dr
11. Mucha Danuta, dr hab.
12. Nalepa Edward J., prof. dr hab.
13. Olszewski Paweł, dr hab.
14. Opaliński Edward, prof. dr hab.
15. Pacan-Bonarek Lidia, dr
16. Porczyńska Blanka, mgr
17. Puścian Iwona, mgr
18. Rogut Dariusz, dr
19. Szargot Maciej, dr hab. prof. UJK
20. Szmigiero Katarzyna, dr hab.
21. Szymański Jacek, mgr
22. Jakubiak Aleksandra – studentka  
23. Juszczak Dominika – studentka  
24. Matysiak Michał – student
25. Ortyl Anna – student  
26. mgr Stasiak Mariusz – student

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

Treść prawa

 

Plakat

Uniwersytet Trzeciego Wieku

wu

wu

logo jk
most logo br
sp

wu

eng
DEPARTMENT OF
ENGLISH STUDIES
 
 
logo-pge
 
 
mbp radomsko
 
 
tm
Początek strony